Partner, integrator, host voor bedrijven
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube
Blog

Legale Vermeldingen

Uitgave

Deze site is eigendom van PRODWARE BELGIUM.

Hosting

PRODWARE Group is de uitvoerder die opslag van de site verzekert. 

Auteurs- en reproductierechten  

Het geheel van de site valt onder de bevoegdheid van de Belgische en internationale wetgeving betreffende auteursrechten en intellectuele eigendom.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, alsook de iconografische en fotografische voorstellingen.

De reproductie van alles of een gedeelte van deze site betreffende eender welke support, is formeel verboden behalve mits uitdrukkelijke toelating van de Internetsiteverantwoordelijke.

De reproductie van teksten aangaande een support document is toegestaan onder voorbehoud van 3 volgende voorwaarden :

  • Kosteloze verspreiding
  • Respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen noch veranderingen)
  • Duidelijke en leesbare bronvermelding op volgende wijze :

“Document afkomstig van de Internetsite www.prodware.be. De reproductierechten zijn voorbehouden en streng gelimiteerd.”

Gelieve ons te contacteren voor elk ander gebruik.

Conform aan de code van de intellectuele eigendom, blijven deze iconografische en fotografische voorstellingen eigendom van hun auteurs. De reproductie van deze fotografieën en illustraties is verboden zonder voorafgaande toelating. 

Nominatieve informatie 

De verzonden informatie is bestemd voor Prodware Belgium die uw informatie-aanvraag zal behandelen. U heeft onbeperkt toegangsrecht, wijzigingsrecht, rectificatierecht en recht tot schrapping van nominatieve informatie die u aanbelangt.

Voor uitoefening hiervan, gelieve zich te wenden tot :

PRODWARE BELGIUM

Waterloo Office Park - Drève Richelle 161 /L
B-1410 Waterloo

Tel. : +32 490 45 51 03
Email : info@prodware.be

 

Vertrouwelijkheid van briefwisseling

 Betreffende de informatie over de verzending van electronische briefwisseling :

  • De geheimhouding van verzonden correspondentie via het Internet wordt niet gevrijwaard.
  • De electronische briefwisseling wordt zolang bewaard op de informatica-support totdat een antwoord gegeven wordt. 

Links

De site www.prodware.be bevat links naar andere sites. Deze sites, waarvan de adressen regelmatig geverifieerd worden, maken geen deel uit van PRODWARE BELGIUM site.

Het editoraal team van PRODWARE BELGIUM beheert niet hun inhoud en wijst elke verantwoordelijkheid af betreffende informatie die erop voorgesteld wordt.

Heeft u een project? Voor meer informatie: Neem contact op !

* Selecteer een van deze opties:

Ja, ik wil graag per e-mail informatie ontvangen over oplossingen, nieuws en evenementen waarin ik geïnteresseerd ben.
Nee, ik wil geen e-mails ontvangen van Prodware. Ik erken dat door dit optie te kiezen, ik me afmeld van alle e-mailberichten.

* Verplicht:

Ja, ik geef toestemming aan Prodware om mijn gegevens te bewaren, zodat ze op mijn (aan)vraag kunnen reageren. Ons privacy-beleid vind je onderaan de pagina.

Velden waar een * bij staat zijn verplicht.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.